CorpoCom har praktisk erfaring med eksekvering af en række strategiske og operationelle
kommunikations- og ledelsesdiscipliner inden for blandt andet: 

Krisekommunikation - Public Relations - Issues management 
Forandringskommunikation / Forandringsledelse - Corporate Communication
Budskabs- og medietræning - ESG - Corporate branding - Adfærdsdesign
Køb / salg af virksomheder og integration i forbindelse med virksomhedshandler

Læs mere herunder: 

Kommunikation med en rød tråd  
understøtter
organisationens strategiske mål


CorpoCom sikrer den røde tråd i kommunikationen, som fastholder og tiltrækker kunder, medarbejdere og investorer. 

Med afsæt i en bred vifte af kompetencer inden for ledelse og kommunikation hjælper CorpoCom virksomheder og organisationer med at leve op til deres formål, realisere visioner og nå deres mål. Ledelseserfaring og kommunikationsfaglighed kombineret med forståelse for organisations- og forretningsudvikling sikrer, at kommunikation og strategi er integreret. 


KRISEKOMMUNIKATION: 

Kriser er ikke kun et problem, men også en mulighed - men kun hvis en krise bliver håndteret professionelt og sikkert.

Rette budskab. Rette tidspunkt. Rette kontekst. Når krisen banker på, er det afgørende at undgå en dobbeltkrise, hvor dårlig kommunikation forværrer krisen - fordi budskaber er forkerte og stakeholdere bliver håndteret forkert. Overblik, sikker eksekvering og viden om dynamikken i kriser samt erfaring i stakeholder management kan afgøre om en dårlig sag bliver demonteret eller eksploderer i medierne - også de sociale medier. Med udgangspunkt i et solidt fagligt fundament og mange års erfaring fra håndtering af kriser i både store og små organisationer skaber CorpoCom overblik og ro til at træffe de rette valg, når krisen banker på. 

PUBLIC RELATIONS: 

Gode relationer til medier er et stærkt redskab til at styrke organisationens omdømme og krisehåndtering.

Public relations er ikke et "quick fix", men handler om at udvikle relationer til medier bygget på åbenhed, troværdighed og gensidig forståelse mellem organisationens ledelse og journalister. Vi hjælper med at etablere langvarige relationer til medierne, som er bygget på indsigt, viden om og respekt for begge parters rolle. Med praktisk erfaring, som journalist på både Berlingske og DR TV-Avisen, og tidligere ansvarlig for kommunikation i både noterede og unoterede virksomheder, sikrer vi professionel implementering af organisationens public relations arbejde - fra udvikling af PR-strategi til praktisk mediehåndtering  i hverdagen.

KØB / SALG AF VIRKSOMHED:

Kommunikation, eksekvering og erfaring mindsker risici og øger succes 
- også i virksomhedshandler

Godt forarbejde, en klar strategi for kommunikation og evne til at eksekvere - også i kommunikationen med kunder, medarbejdere og investorer - er afgørende for om et køb af en virksomhed eller en fusion, bliver en succes eller fiasko. CorpoCom tilbyder solid erfaring med både at udvikle og implementere kommunikationsstrategier, levere produkterne og ikke mindst eksekvere organisationens kommunikation til alle stakeholdere - uanset om det handler om køb/salg af virksomheder, børsintroduktioner eller integration af organisationer. Så organisationen kan koncentrere sig om drive forretningen.

ISSUES MANAGEMENT:

Organisationer, der mener, at issues management er spild af tid og penge, har aldrig prøvet en alvorlig krise.

Med en strategisk tilgang og korrekt håndtering kan langt de fleste potentielle kriser og problemer opdages inden de udvikler sig til en krise. CorpoCom kan med sikker hånd guide og bidrage til, at organisationen får identificeret, prioriteret og håndteret relevante issues, som kan skabe alvorlige problemer for en organisation og udfordre både organisationens legitimitet, omdømme og status. Vi trækker på viden om og erfaringer inden for blandt andet reputation management, corporate branding, stakeholder management, PR og selvfølgelig krisekommunikation og issues management.

MEDIETRÆNING OG BUDSKABSTRÆNING: 
B
udskaber, der er afleveret klart, overbevisende og sikkert, skaber værdi.

Medie- og budskabstræning sikrer, at både bestyrelsesformand, CEO og organisationens øvrige talspersoner får leveret budskaber sikkert, tydeligt og troværdigt. Uanset om budskabet skal kommunikeres i et interview til radio, i levende billeder/video eller trykte medier - eller til medarbejdere, kunder og investorer. CorpoComs kurser i medietræning og budskabstræning bygger på et fagligt og teoretisk velfunderet fundament, som er udviklet gennem mere end 20 år. Kursister får gavn af undervisernes erfaring fra bl.a. Berlingske og TV-Avisen, samt som talspersoner for flere børsnoterede virksomheder.

FORANDRINGSKOMMUNIKATION:
God kommunikation skaber ikke forandring alene 
- men det hjælper gevaldigt. Kommunikation der forankrer forandringer

Skal forandringer lykkes er det afgørende, at medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere eller andre interessenter forstår hvorfor en forandring er nødvendig. Med erfaring fra topledelse, viden om processer i forbindelse med forandringer, samt forståelse for dynamikker mellem mennesker i organisationer, hjælper CorpoCom med at forankre forandringer. Med en kombination af anerkendte forandringsmodeller, organisationsforståelse og ikke mindst evne til at levere og eksekvere målrettet kommunikation i en forandringsproces, hjælper CorpoCom med, at forandringer kan blive forankret. 

 

INTERN KOMMUNIKATION:
Fordi velinformerede medarbejdere er motiverede medarbejdere. Og fordi intern kommunikation skaber mening, retning og værdi for organisationen.
Intern kommunikation kan dække over alt fra produktion af artikler til nyhedsbreve, virksomhedsblad og kommunikation på interne sociale medier til kommunikation fra nærmeste leder, strategisk arbejde med den samlede kommunikation og topchefens evner til at kommunikere. CorpoCom har arbejdet med alle aspekter af intern kommunikation - uanset om det er intern massekommunikation, linjekommunikation, udviklingssamtaler eller udvikling og styrkelse af kompetencer blandt medarbejdere i HR og kommunikations-afdelinger. Vi både skriver artikler, leverer faglige og inspirerende oplæg om kommunikation og rådgiver topledere om kommunikation - også den interne.

ADFÆRDSDESIGN / NUDGING: 
Venlige og effektive skub, der gør det nemt for kunder og medarbejdere at træffe de valg....som du ønsker. 
Uanset om målet er at få biler til at køre langsommere forbi en fodgænger-overgang, styrke salget, mindske svind i en butik eller skabe et bedre arbejdsmiljø, så kan viden om adfærdsdesign og psykologi - sammen med god kommunikation - skabe varige forandringer i den virkelige verden. Få overraskende indsigter og inspiration til, hvordan din organisation kan skabe effektive forandringer. Med viden om adfærdsøkonomi og brug af adfærdsdesign øges chancen for, at kunder, samarbejdspartnere eller medarbejdere handler og træffer de valg, som understøtter organisationens udvikling. 

 

CORPORATE BRANDING:
K
endt for noget særligt - eller bare kendt? 
Skab et stærkt brand og skab værdi for organisationen.

Et godt omdømme og et stærkt brand styrker loyaliteten hos kunder, tiltrækker og fastholder medarbejdere og betyder, at kunderne er villige til at betale mere for virksomhedens produkter og ydelser. Investér i dit brand og lad CorpoCom hjælpe med at udvikle en klar brand identitet med udgangs-punkt i organisationens mission, vision og kultur. Fordi en klar identitet er udgangspunkt for at kunne skabe et stærkt brand, hvor kunderne, medarbejder, investorer m.v. knytter særlige egenskaber og kvaliteter til organisationen. CorpoCom hjælper med at udvikle organisationens brand, så det fremstår tydeligt, konsistent og unikt.
ESG - DET ER OGSÅ DIT ANSVAR:
Arbejd strategisk med ESG og få forretningsstrategi, daglig drift og ESG indsatser til at spille sammen.
CorpoCom udvikler strategi for ESG-arbejdet og hjælper organisationer med at definere og prioritere indsatsområder. Med praktisk erfaring og faglig fundament sikrer CorpoCom, at organisations ESG-strategi er tæt forbundet med forretningsstrategi og stakeholdernes forventninger. Vi hjælper både med at  udvikle og implementere strategien - så arbejdet med social ansvarlighed giver mening både internt i organisationen og blandt eksterne stakeholder.